Teksty specjalistyczne

W bogatej ofercie, jaką proponuje Państwu nasze biuro znajdują się również tłumaczenia specjalistyczne. Są to specyficzne teksty, które wymagają od tłumacza nie tylko ogólnej znajomości języka obcego, ale także biegłego posługiwania się specjalistyczną terminologią. Niedoświadczony tłumacz zazwyczaj nie jest w stanie właściwie przełożyć sensu takiego tekstu i nadać mu właściwej formy.

Nasze biuro, złożone z ekspertów w różnych dziedzinach, oferuje Państwu tłumaczenia specjalistyczne, związane z branżą techniczną, informatyczną, nowymi technologiami oraz z przemysłem. Zajmujemy się także tłumaczeniami prac naukowych oraz tekstów z zakresu prawa, medycyny, ekonomii, finansów, bankowości czy nauk humanistycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w tłumaczeniach tego typu treści.

racji wzrastającego znaczenia języka rosyjskiego na arenie międzynarodowej biuro „Niewski” specjalizuje się w tłumaczeniach z języka rosyjskiego i na język rosyjski. Oferujemy przekłady tekstów specjalistycznych:

  • z języka polskiego na język rosyjski,
  • z języka rosyjskiego na język polski,
  • z języka rosyjskiego na język angielski,
  • z języka angielskiego na język rosyjski.

Do tłumaczenia przyjmujemy teksty w językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Gwarantujemy poprawność merytoryczną, językową, gramatyczną i stylistyczną tłumaczonego tekstu.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia lub masz jakieś obiekcje, dotyczące tekstu specjalistycznego – napisz do nas! Udzielimy wskazówek, rozwiejemy wątpliwości, a jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług – przedstawimy Ci jasne warunki współpracy i sporządzimy wstępny kosztorys.

Zaufaj nam, jak zrobiło to już setki zadowolonych klientów!